Ph.D. students

Fnu Suya (co-advised with Dave Evans) 2017.9- Now

Faysal Hossain Shezan 2018.1 - Now

Jianfeng Chi 2018.3 - Now 

Tu Le 2018.9 - Now 

Tamjid Al Rahat 2018.9 - Now

Yan Meng 2019.9 - Now (visiting student from SJTU)

 

 

Akanksha Alok 

Burgard Lu             

Sohan Kabiraj ​​

Haonan (Neal) Chen

Amber Liu

Ethan Gumabay

Shaishav Naik

Jinming Hu

Yincheng Ren

Farid Rajabi Nia

Chenghan Zhou

Sophia Cheung​

Jordan Farquhar

Niel Ketkar

Alex Kwakye

Xinyang Ren (visiting student from Shanghai Jiaotong University)

Undergraduate students

Master students

Weizhao Jin

Yanchen Xu

Changyang Li

Jialei Fu